مشعل گرم ایران

مشعل گرم ایران


تماس بگیرید

معرفی مشعل گرم ایران

مشعل گرم ایران در کرج

مشعل گرم ایران – ریلو

شرکت تولیدی و صنعتی گرم ایران از سال ۱۳۵۹ با طراحی و ساخت دو نوع مشعل گاز سوز فعالیت خود را آغاز نموده و امروز بیش از ۸۰ مدل انواع مشعل گازسوز ، گازوئیل سوز ، مازوت سوز ، دوگانه سوز ريال چندگانه سوز و زغال سنگ سوز از ظرفیت ۲۰ هزار تا ۱۵ میلیون کیلوکالری بر ساعت را تولید مینماید.

شرکت گرم ایران دارای ( مشعل گرم ایران در کرج ) نشان استاندارد ملی ایران و گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای از شرکت TUV آلمان میباشد و اکنون به عنوان بزرگترین تولید کننده مشعل در سراسر کشور عزیزمان شناخته میشود.

در سال ۲۰۱۲ شرکت ریلو ایتالیا با توجه به امکانات فیزیکی و توان علمی و فنی شرکت گرم ایران  ( مشعل گرم ایران در کرج ) ، این کارخانه را به منظور تولید مشترک مشعل انتخاب نمود و طی قراردادی ایران به عنوان پایگاه تولید مشعل ریلو در منطقه مطرح گردید که این امر نقطه عطفی در صنعت کشور و گامی بلند در جهت بهینه سازی مصرف سوخت میباشد ، بدیهی است تولید مشعل ریلو در ایران باعث افزایش سطح توقع مصرف کنندگان محترم و به دنبال ان افزایش کیفیت سایر تولیدکنندگان داخلی میشود.این مشعل ها از حداقل ظرفیت تا حداکثر سی و دو میلیون کلیوکالری در ساعت با سوختهای گاز ، گازوئیل ، مازوت ، دوگانه و سه گانه قابل سفارش میباشد.

 

مشعل گازسوز گرم ایران

مشعل گرم ایران در کرج

مشخصات فنی مشعل های گازسوز گرم ایران

مشعل گرم ایران در کرج

 

 

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران

مشعل گرم ایران در کرج

مشخصات فنی مشعل های گازوئیل سوز گرم ایران

مشعل گرم ایران در کرج

 

 

مشعل  دوگانه سوز گرم ایران

مشعل گرم ایران در کرج

مشخصات فنی مشعل های دوگانه سوز گرم ایران

مشعل گرم ایران در کرج

 

 

مشعل مازوت سوز گرم ایران

مشعل گرم ایران در کرج

مشخصات فنی مشعل های مازوت سوز گرم ایران

مشعل گرم ایران در کرج

 

 

مشعل سه گانه سوز گرم ایران

مشعل گرم ایران در کرج

مشخصات مشعل های سه گانه سوز گرم ایران

مشعل گرم ایران در کرج

( مشعل گرم ایران در کرج )