منبع انبساط همدما

منبع انبساط همدما


تماس بگیرید

معرفی منبع انبساط همدما

منبع انبساط در کرج

منبع انبساط همدما

منبع انبساط در کرج

در کلیه سيستم های سرمایشی و گرمایشی مانند سیستم های گرمایش موتورخانه (شامل دیگ و مشعل و …) که آب نقش اصلی را در انتقال حرارت ایفا میکند، در اثر افزايش دما حجم آب افزايش يافته و بنابراين یک اختلاف حجم بین آب ورودی به سیستم و آب سرمایش و گرمایش پروژه بوجود می آید. برای جلوگیری از خطرات ناشی از تغییر،حجم آب، بايد آب اضافه به محفظه اي در سیستم هدايت شود که به اين محفظه ها، منبع انبساط (منبع انبساط در کرج )  گفته مي شود.

 

انواع منبع انبساط (منبع انبساط در کرج ) و نکات اجرایی آن:

منابع انبساط به انوع باز و بسته تقسيم ميشوند؛ منابع انبساط علاوه بر جبران انبساط و انقباض آب، تأمين فشار سيستم و آبگيري آن را نيز انجام ميدهد.

 

محاسبه ظرفیت منبع انبساط (منبع انبساط در کرج ) :

به منظور برآورد تقریبی ظرفیت منبع انبساط باز (بر حسب لیتر) برای سیستم های گرمایش ، باید مجموع مقادیر گرمایش مورد نیاز کل ساختمان بر حسب کیلو کالری را بر عدد ۱۵۰۰ تقسیم نمایید.
معمولا" حجم منبع انبساط سیستم های گرمایش حدود ۱٫۵ تا ۲ برابر بیشترازحجم منبع انبساط مورد نیازسیستم های سرمایش ساختمان می باشد، زیرا با وجود بیشتر بودن حجم آب در گردش سیستم های سرمایش، میزان تغییرات دمای آب سیستم های گرمایش که موجب افزایش حجم آب می شود خیلی بیشتر از تغییرات دمای سیستم های سرمایش است.

 

علل سرریز آب از منبع انبساط باز (منبع انبساط در کرج ) معمولاً به شرح زیر می باشد:

 1. خراب بودن فلوتر آب سرد ورودی به منبع انبساط
 2. سوراخ بودن جداره داخلی منبع دو جداره یا کویل آبگرم منبع کویلی در موتورخانه ساختمان
 3. بیش از اندازه بودن هد یا فشار پمپ سیرکولاتور سیستم سرمایش و گرمایش  (یا نصب پمپ سیرکولاتور در مسیر رفت آب سیستم(

 

نکات مهم نصب منبع انبساط باز (منبع انبساط در کرج ) :

 1. دقت کنید جنس بدنه مخزن در مقابل خوردگي مقاوم باشد.
 2. محل نصب را طوری انتخاب کنید که مخزن کاملا در جاي خود محکم شود.
 3. جداره هاي خارجي مخزن بايد عايق حرارتي شود، جنس عايق بايد در مقابل نور خورشيد و باران و نزولات جوی مقاوم باشد.
 4. اگر کنترل آبگيري منبع انبساط باز توسط شناور انجام مي شود جنس شناور بايد در مقابل خوردگي مقاوم باشد.
 5. سعی کنید لوله سر ريز و تخليه منبع انبساط باز را تا موتورخانه ادامه دهید، تا در صورت سرريز شدن آب از منبع انبساط (منبع انبساط در کرج )  سریعا قابل مشاهده و پیشگیری باشد.
 6. رها کردن لوله های سرریز روي پشت بام ،سبب صدمه ديدن پوشش بام و نيز لوله هاي تخليه آب باران (در صورت پليمري بودن) مي شود.
 7. جهت سيرکولاسيون آب درون مخزن انبساط باز ،لوله برگشت در نظر بگیرید. و اين لوله را به کلکتور برگشت ديگ نصب کنید.
 8. روي لوله هاي رفت و برگشت مخزن انبساط باز  و نيز لوله سرريز نباید هيچگونه شيري نصب گردد.
 9. کليه لوله هاي متصل به منبع انبساط باز بايد عايق شوند.
 10. لوله برگشت باعث ايجاد گردش آب داخل منبع انبساط شده که خود تلفات انرژي را به دنبال دارد، در مناطقي که امکان يخ زدن منبع انبساط (منبع انبساط در کرج ) وجود ندارد نصب لوله برگشت ضروري نيست.