کولر گازی ال جی

کولر گازی ال جی


تماس بگیرید

معرفی کولر گازی ال جی

کولر گازی ال جی در کرج

کولر گازی ال جی در کرج

 

 • مشخصات فنی کولر گازی ال جی مدل  (NEXT ONE NV126TQ) : 
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل داخلی (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضولتفازA
NV126TQ12999136481893028379.2220-24014.9415

 

 • مشخصات فنی کولرگازی ال جی مدل (NEXT ONE NV246TQ):
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل داخلی (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضولتفازA
NV246TQ239862422521033099812.7220-24019.320

 

 • مشخصات فنی کولر گازی ال جی  مدل NEXT PLUS BV246STQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)وزن پنل داخلی (kg)ابعاد پنل داخلي (mm)حداکثر طول لوله کشی (m)برق مصرفی
عمقارتفاععرضVفازA
BV246STQ317313889615248330109015220-24019.6

 

 • کولر گازی ال جی مدل NEXT PLUS BV126STQ

 

مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)وزن پنل داخلی (kg)ابعاد پنل داخلي (mm)حداکثر طول لوله کشی (m)برق مصرفی
عمقارتفاععرضVفازA
BV126STQ1328417401920029585515220-24014.7

 

 • کولر گازی ال جی مدل NEXT PLUS BV186STQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)وزن پنل داخلی (kg)ابعاد پنل داخلي (mm)حداکثر طول لوله کشی (m)برق مصرفی
عمقارتفاععرضVفازA
BV186STQ255213002514.5248330109020220-24017.3

 

 • کولر گازی ال جی مدل NEXT ONE NV186TQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل داخلی (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضولتفازA
NV186TQ184932299621033099814220-24017.120

 

 • کولر گازی ال جی مدل NEXT PLUS BV096STQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)وزن پنل داخلی (kg)ابعاد پنل داخلي (mm)حداکثر طول لوله کشی (m)برق مصرفی
عمقارتفاععرضVفازA
BV096STQ1262413989920029585515220-24013.7

 

 • کولر گازی ال جی مدل NEW TITAN NB246TQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NB246TC220002503251.03010.511015

 

 • کولر گازی ال جی مدل NEXT ONE NV096TQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل داخلی (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضولتفازA
NV096TQ995398941893028379.2220-24013.615

 

 • کولر گازی ال جی مدل NEW TITAN NB126TQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NB126TQ12300127001893028378.815.315

 

 • کولر گازی ال جی مدل NEW TITAN NB186TQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NB186TC1840021033099810.517.920

 

 • اسپلیت کم مصرف ال جی تایتان آرت کول اینورتر
مدل

حداکثر

ظرفیت سرمايش (BTU/hr)

حداکثر ظرفیت گرمايش (BTU/hr)برق مصرفينوع فيلتراسيون هوا(cm) ابعاد پنل داخلي
فاز

حداکثر جریان

(A)

طولعمقارتفاع
AV096MTQ126281399313.4پلاسما،ضدآلرژی،ضد آنفولانزا H1N188.52128.5
AV126MTQ137881740614.65پلاسما،ضدآلرژی،ضد آنفولانزا H1N188.52128.5
AV186MTQ204783071717.3پلاسما،ضدآلرژی،ضد آنفولانزا H1N11032532.5
AV246MTQ2952237679110.4پلاسما،ضدآلرژی،ضد آنفولانزا H1N11032532.5

 

 • کولر گازی ال جی مدل NEW TITAN NB096TQ
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NB096TQ900093801893028378.51415

 

 • اسپلیت اینورتر ال جی NEXT TITAN مدل NT187SK3
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NT187SK3180001800021033099812.719 ~ 820

 

 • اسپلیت اینورتر ال جی NEXT TITAN مدل NT247SK3
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NT247SK3240002400021033099812.7111 ~ 1030

 

 • اسپلیت اینورتر ال جی NEXT TITAN مدل NT097SK1
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NT097SK1900093801893028378.514 ~ 315

 

 

 • اسپلیت اینورتر ال جی NEXT TITAN مدل NT127SK1
مدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)ابعاد پنل داخلي (mm)وزن پنل (kg)برق مصرفیحداکثر طول لوله کشی (m)
عمقارتفاععرضداخلیفازA
سرمایش
NT127SKI12000120001893028378.515 ~ 420

 

کولر گازی ال جی در کرج